COPYRIGHT INFORMATION:

Moomin Characters Oy Ltd är officiell övervakare av
Mumin-upphovsrättigheter. Alla Mumindalens figurer är registrerade varumärken globalt. Vänligen kontakta
Moomin Characters Oy Ltd i alla ärenden som gäller mumintrollen.


Moomin Characters Oy Ltd
Sundholmsstranden 7 M,
00180 Helsingfors, Finland.
Tel: +358 92311 3200
E-post: moomin(at)moomin.com
www.moomin.com

 

 

Fotografier:
Per Olov Jansson
Moomin Characters Oy Ltd


Källor:
BOEL WESTIN, Tove Jansson. Ord, bild, liv. Schildts 2008.
TOVE JANSSON, TUULIKKI PIETILÄ, Haru, de ensammas ö. WSOY 1968.
TOVE JANSSON MINNESUTSTÄLLNING 15.6 –29.9.2002, red. Ilmonen, Waaramaa, Bonelius, Tammerfors konstmuseums publikationer 102, Karisto 2002.
TOVE JANSSON, Bildhuggarens dotter. WSOY 1968.


Videos
YLE – Elävä arkisto
Lumifilm
Ab Ton-Art Oy