KLOVHARUN

Den lilla, karga ön Klovharun ligger i Pellinge
skärgård utanför Borgå. Skäret i Finska viken var
Tove Janssons och Tuulikki Pietiläs hem under
närmare trettio somrar.

more
more
more
more
more
© Moomin Characters™ Copyright Information Share & Bookmark site design by Daddy Finland