KLOVHARUN
Den lilla, karga ön Klovharun ligger i Pellinge skärgård utanför Borgå. Skäret i Finska viken var Tove Janssons och Tuulikki Pietiläs hem under närmare trettio somrar.
more
more
more
more
more
© Moomin Characters™   |   Copyright Information   |    Share & Bookmark    |   Facebook   |   Site design by Daddy Finland